meningsvorming ECD

1. Wat zijn de voordelen van het gebruik van een ECD?

  • Onafhankelijk van tijd en plaats cliëntgegevens kunnen inzien en bewerken
  • Betere en snellere kennisdeling van cliëntgegevens tussen professionals
  • Informatie wordt slechts één keer vastgelegd
  • sneller
  • makkelijker
  • overzichtelijker

2. Wat zijn de nadelen van het gebruik van een ECD?
niet iedereen heeft even veel verstand van technologie en van hoe het systeem werkt. verder kan het gehackt worden. ook kan het zijn dat het hele systeem eruit ligt dan is het helemaal niet bruikbaar. je bent volledig afhankelijk van een computer. verder kan het gebruiksonvriendelijk zijn en hebben we gekozen voor een praktisch beroep en niet een computertechnische opleiding.

3. Geeft de brochure jou de juiste informatie?
nee, het geeft vooral de voordelen maar hoe het precies werkt en wat de nadelen zijn laat het achterwege. het zou fijn zijn als het systeem zelf werd uitgelegd zodat je zelf kan bepalen of het systeem werkt voor jou.

4. Is de brochure bruikbaar om uit te delen aan cliënten / zorgvragers?
ja, want het is vrij gemakkelijk uitgelegd. je bundelt ook verschillende meningen en ervaringen.

5. Welke onderdelen zou je willen wijzigen?
het feit dat ze vrij negatief doen over het medische personeel. en verder zou ik de voordelen iets minder naar voren laat komen.

6. Welke onderdelen zou je willen behouden?
zoveel mogelijk om toch de mening van de ondervraagden te behouden. maar wel wat uit zoemen op de voordelen en ook de nadelen in beeld brengen. om zo een completer beeld te krijgen zodat zorgvragers beter snappen wat het inhoud en wat de eventuele gevaren kunnen zijn.

7. Vergelijk de persoonlijke leervragen met elkaar. Ben je nu al in staat om een antwoord te formuleren op je vragen?
ja dat zijn we.